• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Disclaimer

E-mail Afdrukken PDF

.: disclaimer

Belangrijke informatie
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van de informatie op DSBdepositos.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie en/of updates op deze website is afkomstig van DSBdepositos.nl en kan onder geen enkele omstandigheid worden aangemerkt of opgevat als een advies of een aanbeveling van DSBdepositos.nl. DSBdepositos.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website. Genoemde partij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of samenhangt met onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, berekeningen, opgave of andere via deze website verschafte informatie. Aan de gegevens, zoals die op DSBdepositos.nl worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
DSBdepositos.nl waarborgt te allen tijde de privacy van de bezoeker van deze website. DSBdepositos.nl zal : geen individuele gegevens ter beschikking stellen aan derden; geen gegevens m.b.t .surfgedrag ter beschikking stellen aan derden; geen ongevraagde informatie toesturen.

Informatie van derden
DSBdepositos.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door DSBdepositos.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat DSBdepositos.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. DSBdepositos.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op DSBdepositos.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
DSBdepositos.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij DSBdepositos.nl.

Laatst aangepast op woensdag, 30 maart 2011 17:53