• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Achtergesteld Deposito

E-mail Afdrukken PDF

.: Het product Achtergestelde Deposito

Een deposito is het in bewaring geven van geld aan een bank. Een achtergesteld deposito verschilt van een gewoon deposito. Bij een faillissement van de bank zal de terugbetaling pas plaatsvinden, als alle andere schuldeisers zijn afbetaald. Bij dit hogere risico hoort doorgaans een hogere rentevergoeding.

Het product Achtergesteld Deposito bij de DSB bank was puur via internet te koop. Velen hebben zich nooit gerealiseerd dat het woord "achtergesteld" kon betekenen dat je ál je geld kon kwijtraken.
De productinformatie was buitengewoon summier, en er was nergens een expliciete waarschuwing dat er een risico was dat je al je geld kon kwijtraken. Pas eind 2008 is de DSB Bank bij zijn productinformatie specifiek gaan waarschuwen voor het aanwezige risico.  Ook de politiek heeft veel vragen gesteld over het product. In de opdrachtformulering naar de Commissie Scheltema is apart toegevoegd de vraag om ook de productinformatie naar spaarders te beoordelen.

Geen van de spaarders wist in 2008 dat de DSB Bank al onder "verscherpt toezicht" van de DNB stond. Ook het feit dat de DNB al eind 2007 het plan had om een "stille curator" te installeren geeft al aan dat de situatie toen al kritiek was. De spaarders hadden eigenlijk een onverantwoorde informatie-achterstand.

In het totaal zijn er 3.700 gedupeerden met een Achtergesteld Deposito. De hoogte van hun deposito varieert van 2.500 euro tot boven de miljoen euro. Gemiddeld 30.000 euro, voor velen meer dan een netto jaarsalaris.
Er zitten tussen de gedupeerden schrijnende gevallen. Sommigen zijn hun hele pensioen kwijt.
Bij particulieren staat er voor circa 111 miljoen aan Achtergestelde Deposito's uit.

Laatst aangepast op vrijdag, 10 juni 2011 09:41